Loading 0
myOffice logo
Share

PDV Office
programski paket

01

PDVOffice - programski paket za veleprodaje i maloprodaje

PDVOffice je poslovni software za knjigovodstvo namenjen malim i srednjim preduzećima.

Softver radi u online režimu i neophodan je internet pristup na lokaciji na kojoj se koristi usluga. Sa lokacije korisnika usluga (ili sa više njih) PDVOffice software pristupa online bazi podataka korisnika koja se nalazi na Cloud serveru. Baza korisnika PDVOffice software usluge se automatski ažurira u realnom vremenu uz svakodnevno pravljenje kopije (backup) radi veće sigurnosti podataka korisnika.

PDVOffice software se sastoji iz više celina, povezanih na jednu bazu. Nema nikakvih sinhronizacija, potpuno je automatizovano i sve se odvija u realnom vremenu.

 • Maloprodaja
 • Veleprodaja
 • Finansije
 • Plate
 • Online trebovanja robe (interno za MP objekte)
 • Transport (praćenje transporta, pretovara robe i istovara robe)
 • WMS (magacinsko poslovanje)
 • Terenska prodaja
 • Pregled i analiza prodaje
 • Mobilna aplikacija za vlasnika
01.

Istražite mogućnosti PDVOffice paketa

Maloprodaja

Aplikacija namenjena za maloprodajne objekte

01.
Detaljnije
 • Šifrarnik artikala, lager prodavnice, kalkulacije, ino kalkulacije, kartice artikala, izdavanje računa, predračuna, razni statistički izveštaji...
 • Automatska KEPU knjiga, štampanje cena, nivelacije, auto nivelacije prilikom prodaje
 • Trebovanje po dobavljačima, brendovima, prodaji....
 • Evidencija čekova, kartica, kredita, sindikata...
 • Adresar komitenata, kartice kupaca i dobavljača sa knjiženjem uplata
 • Mogućnost povezivanja na fiskalni printer ili kasu
 • Program za maloprodaju

Veleprodaja

Aplikacija namenjena za veleprodajne objekte

02.
Detaljnije
 • Šifrarnik artikala, kartice artikala
 • Evidencija magacina
 • Kalkulacije, ino kalkulacije
 • Izdavanje računa, predračuna, ino računa (invoice)
 • Fakturisanje
 • Izveštaj izlaza
 • JCS magacin, otpisi, povraćaji, prenosi i povraćaji za mp objekte, proizvodnja...
 • Adresar komitenata
 • Saldo probijene valute za komitente, uporedni saldo, kartice kupaca i dobavljača sa knjiženjem uplata
 • Program za veleprodaju
 • I još mnogo toga...

Finansije

Aplikacija namenjena za finansijsko knjigovodstvo

03.
Detaljnije
 • Program za knjigovodstvo
 • Svi dokumenti napravljeni u bilo kom drugom modulu su automatski proknjiženi i dostupni za obradu i analizu

Plate

Aplikacija za obračunavanje doprinosa i zarada

04.
Detaljnije
 • Automatsko popunjavanje svih obrazaca za doprinose
 • Eksportovanje naloga za plaćanje za e-banking
 • Automatsko štampanje naloga za prenos

Online trebovanja robe

Aplikacija za interno trebovanje za MP objekte

05.
Detaljnije
 • Web aplikacija za trebovanje u realnom vremenu sa rezervacijama
 • Pregled stanja svih magacina i MP objekata u realnom vremenu
 • Pregled zadnjih ulaza robe u VP magacin
 • Trebovanje kancelarijskog materijala

Terenska prodaja

Mobilna aplikacija za komercijaliste na terenu

06.
Detaljnije
 • Rad u realnom vremenu
 • Mogućnost pregleda lagera, kartica artikala i komitenata, saldo komitenata, probijene valute komitenata, promet po grupama proizvoda i artiklima
 • Pregled jučerašnjih uplata, pregled ulaza kao i zadatih targeta i njihov učinak

Pregled i analiza prodaje

Aplikacija za pregled i analizu pometa

07.
Detaljnije
 • Pregled i analiza prodaje po sledećim kriterijumima: prodavnica, kategorija, grupa proizvoda, proizvođač-brend, dobavljač, tip prodaje, period, filter
 • Broj dana prodaje po kriterijumima kao i pregled stanja robe po dobavljaču i prodaje robe po dobavljaču za zadati perod
 • Analiza cena
 • Kontrola kartica, čekova kao i automatske specifikacije čekova po bankama
 • Kreiranje akcijskih cena po regionima i akcijske cene sa zadatim periodima
 • Pregled uplata sindikata, kredita i PIO fonda, reciklaža...

Mobilna aplikacija

Mobilna aplikacija za vlasnika preduzeća

08.
Detaljnije
 • Rad u realnom vremenu
 • Broj dana prodaje po kriterijumima kao i pregled stanja robe po dobavljaču i prodaje robe po dobavljaču za zadati perod
 • Pregled prometa MP objekata po tipu prodaje: keš, ček, kartica, virman, povraćaji kupaca, kao i targeti i njihov učinak
 • Mogućnost pregleda lagera, kartica artikala i komitenata, saldo komitenata, probijene valute komitenata, promet po grupama proizvoda i artiklima
 • Pregled plata, pregled ulaza kao i zadatih targeta i učinak , stanje na tekućim računima
 • PDV obaveza u realnom vremenu
02.